Door een betere aansluiting op zorgprocessen levert ICT al snel een besparing van 20% op

1elijnZorgICT is gespecialiseerd in het efficiënt inzetten van ICT in de gezondheidszorg.

De komende jaren komt er heel wat op de gezondheidszorg af. De zorgvraag stijgt, maar het aantal zorgverleners zal naar verhouding veel minder hard mee stijgen. De vraag naar zorgarrangementen voor bijvoorbeeld zelfstandig wonende ouderen zal ongetwijfeld groeien. En ook de concurrentie op prijs en kwaliteit gaat naar verwachting verder toenemen. Om deze ingrijpende ontwikkelingen efficiënt en effectief aan te kunnen, moeten de zorgprocessen op een slimme en doelmatige wijze worden ingericht. Een optimale inzet van ICT in de zorg is daarbij noodzakelijk.

1elijnZorgICT richt zich op diverse aandachtsgebieden, zoals telezorg, de communicatie tussen zorg(hulp)verleners en het zelfmanagement van patiënten. Centrale vragen: waar hebben patiënten, cliënten, zorgverleners en instanties behoefte aan en welke randvoorwaarden stellen ze daarbij?

Zorg verbeteren met behulp van ICT-innovaties?
De informatievoorziening tussen alle betrokkenen op verschillende locaties kan door slim ICT-gebruik veel gestroomlijnder verlopen dan nu gebeurt. Het uitwisselen van elektronische informatie is noodzakelijk. Het aanbod van e-healthdiensten wordt steeds breder. Wel vragen ze om de nodige professionele aandacht. 1elijnZorgICT onderzoekt, adviseert en implementeert doordachte ICT-oplossingen. Dataconversie en – extractie is een van  specialismen binnen 1elijnZorgICT .